Pidro(n)s Historia


Historien börjar från ett spel ”All Fours” som spelades i England på 1600-talet, det spelas tydligen fortfarande på vissa orter i England och Trinidad. Det var ett stickspel som kom före Bridge. Här är spelets karaktärsdrag i förhållande till Pidro.

 • Normal kortordning AKQJ.. etc. det vill säga inget Skat eller Mariage inflytande
 • Stickspel med poäng
 • 4 personer
 • 6 kort delas ut tre åt gången, inget köp, inget bud.
 • Trumfen bestäms under utdelningen (13. kortet vänds upp)
 • Man spelar om 4p (High(est) Trump, Low(est) Trump, Jack (Trump), Game).
  Game är mesta poäng där alla färger räknas med (10 – 10 poäng, A – 4, K – 3, Q – 2, J – 1)

I Amerika började man spela All Fours under namnen ”Seven Up” och ”Old Sledge”

Pitch

I Amerika introducerade man budgivning för att bestämma trumf och då uppstod ”Pitch”. Spelet förekommer endera som parspel ”Partner Pitch” eller var och en för sej själv ”Cutthroat Pitch”

 • 4 personer
 • 6 kort 3 i taget + köp till 6
 • Bud 1-5, tvångsbud 2
 • Trumfen bestäms av högstbjudandes första utspelade kort
 • 5p (High(est) Trump, Low(est) Trump, Jack, Game, alla sex stick)
 • Hålande kom med som motvikt till bud
 • Man måste bekänna färg eller trumfa. Trumfa kan man när som helst. Inte trumftvång.

Det här gav upphov till varianter vad gäller kortens värde och antal och vad som var POÄNG

 • ”Set Back” – 28 kort
 • ”Arizona 29 card” – 28 kort + joker
 • ”Oklahoma 10 point”
 • ”Nine card Pitch” – där man delar ut 9 kort
 • ”Pitch with fives” där femman blev POÄNGkort och då spelades om 9 POÄNG (High,Low,Jack,Game,Five som var 5 POÄNG)

Pedro

”Pitch with fives” som också kallades ”Pedro” spelades allmänt i USA på 1800 talet. ”Double Pedro” (”Cinch”, ”Catch Five”) introducerade den andra femman och är redan så nära Pidro som man kan komma utan att vara Pidro.

 • 14 POÄNG (High, Low, Jack, Game (”Game” blev av någon anledning, förenklades?, till tian), Five, off Five båda 5 POÄNG)
 • Vinst vid 62
 • Den som bjuder och går ut regeln finns när båda lagen är på utgång
 • Enda egentliga skillnaderna:
 • 1) minimibud 7, tvångsbud 7
 • 2) alla färger spelas, bekänna färg eller trumfa. Trumfa kan man när som helst. Inte trumftvång.

Pedro varianter inkluderar redan i det här skedet att gå över 14 med 28 (”shooting the moon”) eller till och med att dubbla till 56.

Pedro blev till Pidro när spelet kom till Österbotten, antagligen till Kokkola. Pidro gjorde sig av med att spela andra färger än trumfen och tydligen satte ner minimibudet till 6. Inga andra varianter spelar bara trumf.

Andra Pedro varianter finns sen lite överallt

 • ”Pedro Sancho” Nicaragua – trumf 9 är 9 POÄNG
 • ”Dom Pedro” eller ”Snoozer” – joker med
 • ”Nine – Five”
 • ”63” 3 är också POÄNG
 • ”83” Q är 20 POÄNG
 • ”King Pedro” där kungen är 30 POÄNG i Ukraina